Missie

Jeugd is de toekomst van onze club! Het clubbestuur van K. Kontich F.C. investeerde de voorbije seizoenen dan ook volop in haar jeugdwerking. We omschrijven de missie van onze club – wat de jeugdafdeling betreft - dan ook graag als volgt:
K. Kontich F.C. wenst – zowel op sportief, als op organisatorisch en administratief vlak – een kwalitatief goede jeugdwerking uit te bouwen. We vertrekken hierbij vanuit een duidelijke structuur en leiding om uiteindelijk een voorbeeldwerking te zijn voor de clubs in onze regio. Hierbij wordt gestreefd om te evolueren naar een provinciaal niveau, waarbij de ultieme doelstelling moet zijn om voor doorstroming van eigen jeugdspelers naar het 1e elftal te zorgen. Uiteraard blijft het extrasportieve aspect belangrijk en vervult K. Kontich F.C. graag haar socio-maatschappelijke rol.


We verklaren ons graag nader:

K. Kontich wenst – zowel op sportief, als op organisatorisch en administratief vlak – een kwalitatief goede jeugdwerking uit te bouwen

De voorbije seizoenen steeg het aantal jeugdspelers binnen onze club van 75 naar ca. 300, wat – qua kwantiteit – bijna tot een maximale bezetting van onze accommodatie leidt. De volgende stap voorwaarts die we als club willen zetten, is er dan ook één op kwalitatief gebied: zowel het niveau van de clubwerking als van jeugdspelers met sportieve ambitie moet nog een stapje hoger kunnen.

Op sportief gebied streven we er naar om zoveel mogelijk gediplomeerde jeugdtrainers aan te trekken. We moedigen onze trainers aan om deel te nemen aan trainingscursussen, bijscholingen,… en ondersteunen dit ook financieel en logistiek. Daarenboven bieden we onze jeugdspelers graag gespecialiseerde trainingen aan: zo voorzien we specifieke keeperstraining én looptechniektraining. Onze club beschikt eveneens over een uitgebreide damesafdeling mét jeugdploeg;

Op administratief gebied richten we een performant jeugdsecretariaat in dat zowel op dinsdag als op woensdag bemand wordt. Hierdoor kunnen alle jeugdspelers en hun ouders – binnen de vooraf bepaalde uren – met hun vragen terecht bij het bestuur;

Op organisatorisch gebied: zie infra;

We vertrekken hierbij vanuit een duidelijke structuur en leiding

De club beschikt over een Raad van Bestuur, die elke dinsdagavond op de club vergadert.

Daarenboven werd een ‘sportcomité’ of ‘sportieve cel’ opgericht die op regelmatige basis vergadert. Dit comité is samengesteld uit een vertegenwoordiging van het bestuur, de T1 van onze club (als hoofdverantwoordelijke van de seniorenteams), de overkoepelende ‘jeugdcoördinator’ en de coördinatoren van de bovenbouw (U15 – U21), middenbouw (U10 – U13) en onderbouw (U6-U9).

Haar doelstelling om de jeugdwerking van de club naar een hoger niveau te tillen wordt vorm gegeven door haar takenpakket:

  • Vastleggen van de doelstellingen per jeugdcategorie;
  • Bespreken van elkaars oefenstof, waarna deze gedeeld wordt met de verschillende trainers;
  • Opstarten van een digitaal platform, waarop evaluatieformulieren, voorbereidingen van trainingen, e.d. beschikbaar gesteld worden;
  • Evaluatie van de jeugdtrainers;
  • Enz.

Hierbij wordt gestreefd om te evolueren naar een provinciaal niveau, waarbij de ultieme doelstelling met zijn om voor doorstroming van eigen jeugdspelers naar het 1e elftal te zorgen

De club wenst aan haar jeugdspelers – naast gewestelijk voetbal – ook provinciaal voetbal aan te bieden. Op heden merken wij dat onze jeugdploegen vaak tot de betere ploegen van hun competitie behoren, wat kan leiden tot het afremmen van de persoonlijke ontwikkeling en het verminderen van de motivatie en uitdaging. Daarenboven laat onze hoeveelheid jeugdspelers toe om teams op beide niveaus in te schrijven.

De ultieme doelstelling moet zijn om jeugdspelers op te leiden die uiteindelijk kunnen aantreden in ons eerste elftal. In die zin werd reeds een tussenvorm opgericht, zijnde een tweede ‘eerste elftal’ van jeugdspelers in 4e provinciale. Op die manier proeven onze betere jeugdelementen reeds van provinciaal voetbal én bieden we hen een sportief vervolg binnen onze club!

Uiteraard blijft het extrasportieve aspect belangrijk en vervult K. Kontich F.C. graag haar socio-maatschappelijke rol

Onze club beseft ten volle dat er - naast het sportieve verhaal - ook een sociaal-maatschappelijke rol te vervullen valt. Als ‘dorpsclub’ biedt onze club in eerste instantie voetbalplezier aan voor iedereen: jong of oud, talentrijk of minder begenadigd, rijk of arm. Onze club staat dan ook in nauw contact met de gemeente- en OCMWdiensten zodat iedereen bij onze club terecht kan voor sportief plezier en vriendschap. Daarenboven werken samen met verschillende Kontichse scholen bij het begeleiden van hun sportdagen, waarbij onze club voetbalincentives voorziet.